Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή

Η Svelta Courier, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες – καταναλωτές των υπηρεσιών της και με πρωταρχικό στόχο τη σωστή ρύθμιση των σχέσεών της με αυτούς, παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό το καθεστώς της Γενικής Άδειας, βάσει του κανονισμού Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με αριθμό μητρώου 21-005 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 157747806000.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Svelta Courier παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες βάσει του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), ο οποίος περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης, περιγραφή των υπηρεσιών, τιμολογιακή πολιτική, βασικά στοιχεία της πολιτικής ποιότητας, την Ατομική Σύμβαση με τον εκάστοτε χρήστη και τέλος τους τρόπους επίλυσης διαφορών. Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες.