Απαγορευμένα Είδη

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η Svelta Courier δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων:

 • Επικίνδυνα & Εκρηκτικά Υλικά
 • Ζώα
 • Αντίκες (Εύθραυστα Αντικείμενα) & Ράβδοι Χρυσού
 • Πυροβόλα όπλα και Τμήματά τους
 • Πυρομαχικά
 • Εκρηκτικά
 • Νεκροί – Τέφρα
 • Ναρκωτικά
 • Κάθε Παράνομη Ιδιοκτησία Απαγορευμένη από Νόμο / Διάταξη
 • Αέρια 
 • Κάνιστρα Βουτανίου για αναπτήρες, Φιάλες Οξυγόνου
 • Εύφλεκτα Υγρά
 • Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες
 • Εύφλεκτα Στερεά
 • Οξειδωτικά
 • Δηλητήρια
 • Εντομοκτόνα, Βιολογικά Δείγματα
 • Ραδιενεργά
 • Διαβρωτικά
 • Πορνογραφικό Υλικό

Η Svelta Courier έχει το δικαίωμα αλλά δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.